TIN SỰ KIỆN

Đẹp

ĐẸP

Dù chúng ta lang thang khắp thế giới để tìm cái đẹp, nếu không mang theo nó bên mình ta sẽ chẳng thể tìm được nó đâu. (Ralph Waldo Emerson)