TIN SỰ KIỆN

Điều khoản sử dụng

Quy định về thành viên

1. Khi sử dụng WE25 dưới bất kỳ hình thức nào tức là mặc nhiên thành viên đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ bản điều khoản sử dụng này.

2. Không phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, cơ sở vật chất, dữ liệu, hoạt động bình thường,... của WE25 dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Không sử dụng từ ngữ, hình ảnh phản cảm,... trong thông tin thành viên.

4. Không sử dụng WE25 cho các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Tự chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đăng tải trên WE25.

Quy định về bài viết

1. Không đăng tải các nội dung, thông tin vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.

2. Không đăng tải các nội dung, thông tin anh hưởng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của cá nhân/tổ chức dù bằng hình thức gián tiếp hay trực tiếp.

3. Không đăng tải các nội dung, thông tin đời tư/bí mật nội bộ của cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp.

4. Không đăng tải các nội dung, thông tin gây mâu thuẫn sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, vùng miền,...

5. Không đăng tải các nội dung, thông tin tuyên truyền, kích động các hành vi bạo lực, phạm pháp, tệ nạn,...

6. Không đăng tải các nội dung, thông tin vu khống, vô căn cứ, xuyên tạc,...

Quy định về sở hữu trí tuệ

1. WE25 có toàn quyền sử dụng các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên WE25.

2. WE25 có quyền sửa đổi hoặc gỡ bỏ các nội dung, thông tin do thành viên đăng tải trên WE25 mà không cần thông báo trước.

3. Các nội dung do WE25 sản xuất hoặc do thành viên WE25 đăng tải chỉ được phép đăng lại tại nơi khác nếu ghi rõ và đầy đủ tên tác giả, nguồn WE25.vn và dẫn liên kết về bài viết gốc. WE25 có quyền yêu cầu các bên gỡ bỏ các nội dung này.

4. Mọi vấn đề về sở hữu trí tuệ, xin liên lạc qua địa chỉ email halt2@vtc.vn

Trách nhiệm và quyền hạn

1. WE25 có quyền can thiệp vào bài viết do thành viên gửi lên (sửa, xóa,...) mà không cần thông báo trước.

2. WE25 có quyền can thiệp vào thông tin tài khoản (sửa, xóa,...) nếu thành viên vi phạm điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.

3. WE25 lưu một số thông tin của thành viên do Facebook cung cấp công khai (tên tài khoản, ID Facebook, nơi chốn,...). WE25 cam kết không cung cấp các thông tin này cho bên thứ 3 trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

4. WE25 không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng thông tin chưa được xác thực trong bài viết của thành viên.

5. WE25 không chịu trách nhiệm về các tổn hại (mất dữ liệu, nhiễm virus,...) trong quá trình sử dụng Internet truy cập trang web.

6. Trong quá trình phát triển, điều khoản sử dụng có thể được thêm, bớt, sửa cho phù hợp tình hình thực tế. WE25 không có trách nhiệm thông báo về các thay đổi này.

Thỏa thuận sử dụng mạng xã hội WE25

Tải về