TIN SỰ KIỆN

Nguyễn Thị Hà

Hà Nguyễn

Ước mơ trở thành một nhà biên/phiên dịch tốt.

Họ Tên: Nguyễn Thị Hà

Ngày sinh: 14/07/1996

Facebook page: we25.vn

Số lượng bài viết: 382

TOP BÀI VIẾT

DANH SÁCH BÀI VIẾT

TIÊU ĐIỂM