TIN SỰ KIỆN

THL

Tô Lan

Họ Lan là một họ thực vật có hoa, thuộc bộ Măng tây, lớp thực vật một lá mầm. Đây là một trong những họ lớn nhất của thực vật, và chúng phân bổ nhiều nơi trên thế giới.

Họ Tên: THL

Ngày sinh: 16/04/1999

Facebook page: we25.vn

Số lượng bài viết: 51

TOP BÀI VIẾT

DANH SÁCH BÀI VIẾT

TIÊU ĐIỂM