TIN SỰ KIỆN

Trần Quang Dự

Vinh Dự

Tốt nghiệp khoa PR - Báo chí, thích xem bóng đá, yêu mến CLB Chelsea. Bút danh: Vinh Dự

Họ Tên: Trần Quang Dự

Ngày sinh: 25/11/1995

Facebook page:

Số lượng bài viết: 933

TIÊU ĐIỂM