Anh và Mỹ thống trị Top 10 trường đại học chất lượng nhất thế giới

HAFA - 11/10/2017

9/10 trường đại học trong Top 10 trường đại học chất lượng nhất thế giới nằm ở Anh và Mỹ, trường duy nhất còn lại là của Thụy Sĩ. (Nguồn: Zing News)
9/10 trường đại học trong Top 10 trường đại học chất lượng nhất thế giới nằm ở Anh và Mỹ, trường duy nhất còn lại là của Thụy Sĩ.

Viện Công nghệ Massachusetts (Cambrigde, Massachusetts, Mỹ) thành lập năm 1861, hiện có 2.982 giảng viên, 11.076 sinh viên, nổi bật trong các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Trường từng đào tạo Kofi Anna, nguyên Tổng thư ký Liên hiệp quốc cùng 27 chủ nhân giải Nobel.

Viện Công nghệ Massachusetts (Cambrigde, Massachusetts, Mỹ) thành lập năm 1861, hiện có 2.982 giảng viên, 11.076 sinh viên, nổi bật trong các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Trường từng đào tạo Kofi Anna, nguyên Tổng thư ký Liên hiệp quốc cùng 27 chủ nhân giải Nobel.

ĐH Stanford (Stanford, California, Mỹ) thành lập năm 1891, hiện có 4.285 giảng viên, 15.878 sinh viên, nổi bật trong ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ, y khoa. Trường từng đào tạo Sundar Pichai, CEO Google; Sergey Brin, sáng lập Google... cùng 1 cố Tổng thống Mỹ và 64 chủ nhân giải Nobel.

ĐH Stanford (Stanford, California, Mỹ) thành lập năm 1891, hiện có 4.285 giảng viên, 15.878 sinh viên, nổi bật trong ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ, y khoa. Trường từng đào tạo Sundar Pichai, CEO Google; Sergey Brin, sáng lập Google... cùng 1 cố Tổng thống Mỹ và 64 chủ nhân giải Nobel.

ĐH Harvard (Cambrigde, Massachusetts, Mỹ) thành lập năm 1636, hiện có 4.350 giảng viện, 22.429 sinh viên, nổi bật trong các ngành khoa học, quản lý, y khoa. Trường từng đào tạo vợ chồng Tổng thống Obama, tỷ phú Bill Gates, Mark Zuckerberg cùng 8 Tổng thống Mỹ và 130 chủ nhân giải Nobel.

ĐH Harvard (Cambrigde, Massachusetts, Mỹ) thành lập năm 1636, hiện có 4.350 giảng viện, 22.429 sinh viên, nổi bật trong các ngành khoa học, quản lý, y khoa. Trường từng đào tạo vợ chồng Tổng thống Obama, tỷ phú Bill Gates, Mark Zuckerberg cùng 8 Tổng thống Mỹ và 130 chủ nhân giải Nobel.

Viện Công nghệ California (Pasadena, California, Mỹ) thành lập năm 1891, hiện có 953 giảng viên, 2.255 sinh viên, nổi bật trong các ngành hóa học, sinh học, vật lý, thiên văn học.

Viện Công nghệ California (Pasadena, California, Mỹ) thành lập năm 1891, hiện có 953 giảng viên, 2.255 sinh viên, nổi bật trong các ngành hóa học, sinh học, vật lý, thiên văn học.

ĐH Cambridge (Cambridge, Anh) thành lập năm 1209, hiện có 5.490 giảng viên, 18.770 sinh viên, nổi bật trong các ngành toán học, vật lý, y khoa. Trường từng đạo tạo ra các nhà bác học Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin... cùng 15 thủ tướng Anh, 95 chủ nhân Nobel, 10 chủ nhân giải Fields.

ĐH Cambridge (Cambridge, Anh) thành lập năm 1209, hiện có 5.490 giảng viên, 18.770 sinh viên, nổi bật trong các ngành toán học, vật lý, y khoa. Trường từng đạo tạo ra các nhà bác học Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin... cùng 15 thủ tướng Anh, 95 chủ nhân Nobel, 10 chủ nhân giải Fields.

ĐH Oxford (Oxford, Anh) thành lập năm 1096, hiện có 6.750 giảng viên, 19.720 sinh viên, nổi bật trong các ngành y khoa, luật, kinh tế, kỹ thuật, ngoại giao. Trường từng đào tạo cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton... cùng 27 thủ tướng Anh, 28 chủ nhân giải Nobel.

ĐH Oxford (Oxford, Anh) thành lập năm 1096, hiện có 6.750 giảng viên, 19.720 sinh viên, nổi bật trong các ngành y khoa, luật, kinh tế, kỹ thuật, ngoại giao. Trường từng đào tạo cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton... cùng 27 thủ tướng Anh, 28 chủ nhân giải Nobel.

ĐH College London (London, Anh) thành lập năm 1826, hiện có 6.345 giảng viên, 31.080 sinh viên, nổi bật trong ngành giáo dục và đào tạo, luật, kiến trúc. Trường từng đào tạo 29 người giành giải Nobel, 3 chủ nhân giải Fields.

ĐH College London (London, Anh) thành lập năm 1826, hiện có 6.345 giảng viên, 31.080 sinh viên, nổi bật trong ngành giáo dục và đào tạo, luật, kiến trúc. Trường từng đào tạo 29 người giành giải Nobel, 3 chủ nhân giải Fields.

ĐH Hoàng gia London (London, Anh) thành lập năm 1851, hiện có 3.930 giảng viên, 16.090 sinh viên, nổi bật trong các ngành kỹ thuật, khoa học, kinh doanh, y khoa. Trường từng đào tạo 15 chủ nhân giải Nobel, 3 chủ nhân giải Fields.

ĐH Hoàng gia London (London, Anh) thành lập năm 1851, hiện có 3.930 giảng viên, 16.090 sinh viên, nổi bật trong các ngành kỹ thuật, khoa học, kinh doanh, y khoa. Trường từng đào tạo 15 chủ nhân giải Nobel, 3 chủ nhân giải Fields.

ĐH Chicago (Chicago, Illinois, Mỹ) thành lập năm 1890, hiện có 2.449 giảng viên, 13.557 sinh viên, nổi bật trong các ngành nhân học, tâm lý học, kinh tế. Trường từng đào tạo 92 chủ nhân giải Nobel, 9 chủ nhân giải Fields.

ĐH Chicago (Chicago, Illinois, Mỹ) thành lập năm 1890, hiện có 2.449 giảng viên, 13.557 sinh viên, nổi bật trong các ngành nhân học, tâm lý học, kinh tế.
Trường từng đào tạo 92 chủ nhân giải Nobel, 9 chủ nhân giải Fields.

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (Zurich, Thụy Sĩ) thành lập năm 1855, hiện có 2.477 giảng viên, 19.815 sinh viên, nổi bật trong các ngành khoa học Trái Đất, công nghệ, kiến trúc. Trường từng đào tạo Albert Einstein cùng 21 chủ nhân giải Nobel.

Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (Zurich, Thụy Sĩ) thành lập năm 1855, hiện có 2.477 giảng viên, 19.815 sinh viên, nổi bật trong các ngành khoa học Trái Đất, công nghệ, kiến trúc. Trường từng đào tạo Albert Einstein cùng 21 chủ nhân giải Nobel.