Bảo Bảo

Mất niềm tin vào ai chứ không bao giờ được mất niềm tin vào chính mình.

vote 38

TIÊU ĐIỂM

TOP BÀI DỰ THI