Triêu Troangg

Nếu nói điều gì khiến bản thân mình tự hào, thì có lẽ là 25 tuổi, mình tự sản xuất được 19 tập truyện, tập truyện của chính bản thân mình, về những nơi mình đi qua, thành phố mình đặt chân đến, con người mỗi nơi, văn hoá mỗi vùng.

vote 599

TIÊU ĐIỂM

TOP BÀI DỰ THI