Trần Khánh Linh

Còn đối với chúng mình, Đà Lạt như một bài hát – một bài hát hay, đẹp và tình, một bài hát có thể nghe đi nghe lại nhiều lần, mà không thấy chán…

vote 33

TIÊU ĐIỂM

TOP BÀI DỰ THI